+45 46 40 48 04 // ungdomsskolen@lejre.dk

Om Lejre Ungdomsskole

Hvem er vi?

Lejre Ungdomsskole er forankret med faste kontorlokaler i Hvalsø - Sandbechs Alle 1a, 4330 Hvalsø - samt i Kr. Hyllinge - Bygaden 51, 4070, Kr. Hyllinge - med aktiviteter, der er spredt ud i hele Lejre Kommune med det formål at tilbyde aktiviteter så bredt som muligt i Lejre Kommune for at sikre, at flest mulige unge kan anvende vores aktiviteter som et aktivt og udfordrende fritidstilbud for alle unge i alderen 13 år og frem til og med det fyldte 18 år.

Lejre Ungdomsskole er stedet, hvor alle unge skal turde satse, deltage og bidrage. Vi vil give unge plads til at turde stille skæve spørgsmål for at lade sig udfordre og blive klogere. De unge skal guides til at tænke ud af boksen med plads til at fejle – som fiskene i vandet skal de unge have plads til at følge strømmen, men også plads til at turde gå imod strømmen.
Det kræver, at Lejre Ungdomsskole er i løbende udvikling med fokus på trivsel, fleksibilitet og kreativitet. Vi skal sammen skabe stærke fællesskaber med plads til alle - netop det gør, at Lejre Ungdomsskole bliver en vigtig brik i forhold til at sikre unge, der tør satse, deltage og bidrage.


Lejre Ungdomsskoles vision og indsatser taler ind i Lejre kommunes skolevision ”At turde satse” med fokus på stærke børn, stærke fællesskaber samt stærke fundamenter. Lejre Ungdomsskoles generelle formål tager afsæt i Ungdomsskoleloven.

Lejre Ungdomsskoles mission og formål er:

• At give unge mennesker mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber
• At give de unge forståelse af samfundslivet og dygtiggøre dem til det
• At bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold
• At udvikle de unges interesse for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og skærpe deres evner for denne medvirken

Med udviklende fokus er Lejre Ungdomsskole kurs sat mod, at:

• Blive et endnu mere attraktivt og spændende omdrejningspunkt for unge
• Blive en endnu mere attraktiv og spændende arbejdsplads
• Blive et endnu sjovere, trygt og udviklende sted at være ung
• Blive stedet hvor vi har skabt endnu flere stærke unge og fællesskaber

Lejre Ungdomsskoles personalemæssige værdier tager afsæt i:

• at alle medarbejdere har unge i centrum for alt, hvad vi gør
• at vi ser værdi i medindflydelse og løbende udvikling
• at alle unge og medarbejdere har mulighed for at komme til orde og ytre meninger og ideer - det er nærmest en forudsætning for, at vi som medarbejdere tør satse og tænke nyt 
• at alle medarbejdere skal være deltagende, satsende og bidragende

Med andre ord betyder disse værdier, at:

• Vi skaber et engageret og deltagende fællesskab med respekt for hinandens forskelligheder
• Vi bidrager og lytter til hinanden og verden omkring os med nysgerrighed
• Vi skaber udvikling i et fordomsfrit rum – og kommer ind til sagens kerne
• Vi satser og giver plads til fejl, usikkerhed og indsamling af erfaringer

På landsplan anvender omkring 40 procent af unge i målgruppen Ungdomsskolernes tilbud, der typisk er placeret i alderen fra 13 år og til og med det fyldte 18. år. Derudover kan Ungdomsskolen tilbyde aktiviteter til en mindre målgruppe, der afviger fra den nævnte alder når kommunerne finder, at disse børn og unge kan have gavn af Ungdomsskolens tilbud. Ungdomsskolere er en central del af kommunernes ungdomspolitik.

Lejre Ungdomsskole har en daglig leder, der står for driften. Det foregår inden for den kommunale ramme og inden for de ønsker, som Ungdomsskolens bestyrelse har til Ungdomsskolevirksomheden. Bestyrelsen har 7 eller flere medlemmer og deres sammensætning bestemmes af kommunalbestyrelsen - der er dog altid repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet herunder arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser samt repræsentanter fra politiske udvalg, medarbejdere ved ungdomsskolen og elever/unge.

Lejre Ungdomsskole spiller en central rolle i Lejre Kommunes ungdomspolitik med et selvstændigt undervisnings- og fritidstilbud, der både rummer egne aktiviteter for og med de unge i Lejre Kommune samtidigt med, at Lejre Ungdomsskole støtter og supplerer folkeskolernes undervisning og aktiviteter.

Lejre Ungdomsskole drifter ligeledes SFO 3, Hvalsø Juniorklub.

Vi har et væld af tilbud og aktiviteter, som du kan læse meget mere om her på vores hjemmeside - Lejre Ungdomsskole er ligeledes altid modtagelig for nye ideer eller behov for aktiviteter, som vi kan udvikle på.

 

Vi glæder os til at se netop dig i nogle af Lejre Ungdomsskoles aktiviteter.