+45 46 40 48 04 // ungdomsskolen@lejre.dk

Om Lejre Ungdomsskole

Hvem er vi?

Ungdomsskolrne fritidstilbud er for alle unge i Lejre Kommune fra 7. klasse og frem til og med det fyldte 18. år. Lejre Ungdomsskole er forankret med faste kontorlokaler i Hvalsø på Sandbechs Alle 1a 4330 Hvalsø samt i Kr. Hyllinge på Bygaden 51, 4070, Kr. Hyllinge med aktiviteter, der er spredt ud i hele Lejre Kommune med det formål at tilbyde aktiviteter så bredt som muligt i kommunen for at sikre, at flest unge kan anvende vores aktiviteter som et aktivt og udfordrende fritidstilbud.

 

At turde satse:

Lejre Ungdomsskoles vision og indsatser taler ind i Lejre kommunes skolevision ”At turde satse” med fokus på stærke børn, stærke fællesskaber samt stærke fundamenter. Lejre Ungdomsskoles generelle formål tager afsæt i Ungdomsskoleloven. Vi er stedet, hvor alle unge skal turde satse, deltage og bidrage. Vi vil give unge plads til at turde stille skæve spørgsmål for at lade sig udfordre og blive klogere. De unge skal guides til at tænke ud af boksen med plads til at fejle – som fiskene i vandet skal de unge have plads til at følge strømmen, men også plads til at turde gå imod strømmen.
Det kræver, at Lejre Ungdomsskole er i løbende udvikling med fokus på trivsel, fleksibilitet og kreativitet. Vi skal sammen skabe stærke fællesskaber med plads til alle - netop det gør, at Lejre Ungdomsskole bliver en vigtig brik i forhold til at sikre unge, der tør satse, deltage og bidrage.

 

Hvem & hvor mange benytter Ungdomsskolen?

På landsplan anvender omkring 40 procent af unge i målgruppen Ungdomsskolernes tilbud, der typisk er placeret i alderen fra 13 år og til og med det fyldte 18. år. Derudover kan Ungdomsskolen tilbyde aktiviteter til en mindre målgruppe, der afviger fra den nævnte alder når kommunerne finder, at disse børn og unge kan have gavn af Ungdomsskolens tilbud. Ungdomsskolere er en central del af kommunernes ungdomspolitik.

 

Drift:

Lejre Ungdomsskole har en daglig leder, der står for driften. Det foregår inden for den kommunale ramme og inden for de ønsker, som Ungdomsskolens bestyrelse har til Ungdomsskolevirksomheden. Bestyrelsen har 7 eller flere medlemmer og deres sammensætning bestemmes af kommunalbestyrelsen - der er dog altid repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet herunder arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser samt repræsentanter fra politiske udvalg, medarbejdere ved ungdomsskolen og elever/unge.

Lejre Ungdomsskole spiller en central rolle i Lejre Kommunes ungdomspolitik med et selvstændigt undervisnings- og fritidstilbud, der både rummer egne aktiviteter for og med de unge i Lejre Kommune samtidigt med, at Lejre Ungdomsskole støtter og supplerer folkeskolernes undervisning og aktiviteter.

Lejre Ungdomsskole drifter ligeledes SFO 3, Hvalsø Juniorklub.

Vi har et væld af tilbud og aktiviteter, som du kan læse meget mere om her på vores hjemmeside - Lejre Ungdomsskole er ligeledes altid modtagelig for nye ideer eller behov for aktiviteter, som vi kan udvikle på.

 

Vi glæder os til at se netop dig i nogle af Lejre Ungdomsskoles aktiviteter.