+45 46 40 48 04 // ungdomsskolen@lejre.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand:

Lotte Greve | logr@lejre.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Burak Ulrik  Ulucan | tlf. 26703424 burak.ulrik3@gmail.com

Thomas Hartmann  | tl.hartmann@mail.dk

Jens Otto Olsen | tlf. 40452385 - khts@mail.tele.dk

Irene Stendahl Porse | irspo@lejre.dk

Rikke Bylow Kristensen | rikkebylow@gmail.com

 

Unge repræsentanter (Klub og Fælleselevråd):                

Klub og fælleselevråd sender elever afsted til møderne, og deltagerne kan være forskellige fra gang til gang.

Ungerepræsentanterne har stemmeret i bestyrelsen.

 

Medarbejder repræsentant:

Jesper Kofoed Hansen | tlf. 40491096 - jkha@lejre.dk

 

Sekretær for bestyrelsen:

Per Rønde | 20234776  pero@lejre.dk

 

Fast gæst:

Peter Busk Jensen | 22807597 petj@lejre.dk