+45 46 40 48 04 // ungdomsskolen@lejre.dk

Mission & formål

Lejre Ungdomsskoles vision og indsatser taler ind i Lejre kommunes skolevision ”At turde satse” med fokus på stærke børn, stærke fællesskaber samt stærke fundamenter. Lejre Ungdomsskoles generelle formål tager afsæt i Ungdomsskoleloven.

 

Lejre Ungdomsskoles mission og formål er:

• At give unge mennesker mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber
• At give de unge forståelse af samfundslivet og dygtiggøre dem til det
• At bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold
• At udvikle de unges interesse for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og skærpe deres evner for denne medvirken

 

Med udviklende fokus er Lejre Ungdomsskole kurs sat mod, at:

• Blive et endnu mere attraktivt og spændende omdrejningspunkt for unge
• Blive en endnu mere attraktiv og spændende arbejdsplads
• Blive et endnu sjovere, trygt og udviklende sted at være ung
• Blive stedet hvor vi har skabt endnu flere stærke unge og fællesskaber

 

Lejre Ungdomsskoles personalemæssige værdier tager afsæt i:

• at alle medarbejdere har unge i centrum for alt, hvad vi gør
• at vi ser værdi i medindflydelse og løbende udvikling
• at alle unge og medarbejdere har mulighed for at komme til orde og ytre meninger og ideer - det er nærmest en forudsætning for, at vi som medarbejdere tør satse     og tænke nyt 
• at alle medarbejdere skal være deltagende, satsende og bidragende

 

Med andre ord betyder disse værdier, at:

• Vi skaber et engageret og deltagende fællesskab med respekt for hinandens forskelligheder
• Vi bidrager og lytter til hinanden og verden omkring os med nysgerrighed
• Vi skaber udvikling i et fordomsfrit rum – og kommer ind til sagens kerne
• Vi satser og giver plads til fejl, usikkerhed og indsamling af erfaringer

 

Skoleudviklingssamtale:

Referat skoleudviklingssamtale Lejre Ungdomsskole 2023.pdf