Digital dannelse

Dit Liv På Nettet – Undervisningsmateriale til elever i folkeskolen


Dit Liv På Nettet er et visuelt undervisningsmateriale til folkeskoleelever og forældre om børn og unges digitale liv, som er udviklet af Center for Digital Pædagogik i tæt samarbejde med skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.


Materialet består af undervisningsmoduler til hhv. 2. & 3. årgang, 4. årgang, 6. årgang og 8. årgang, et gamingmodul til mellem- og udskolingselever, et forældremodul samt et modul om hate speech til udskolingselever. Formålet med Dit Liv På Nettet er at øge elevers trivsel og dannelse ved at give viden, skabe refleksion og dialog hos eleverne over deres egen og andres digitale adfærd og liv.

Alle moduler berører følgende emner:

 - Fællesskaber på sociale medier
 -Tidsforbrug
 - Sprog og digital mobning
 - Billed- og videodeling
 - Privatliv


 Hvert enkelt modul er beregnet til at vare to lektioner, men kan også udføres over flere gange.


Materialets faglige indhold lever op til de Forenklede Fælles Mål for faget dansk og de dertil hørende færdigheds- og vidensmål omhandlende it og kommunikation efter de pågældende årgange.
Sådan kan materialet bruges.
Materialet er frit tilgængeligt for alle lærer på Lejres skoler, således det kan bruges i undervisningen efter behov, og til forældremøder. Kommunens SSP-konsulenter kommer selvfølgelig også gerne ud, og afholder undervisning i materialet. Vi vil ligeledes meget gerne give sparring i brug af materialet, samt modtage feedback.


Link til materialet findes her

Password: lejre