Sådan behandler vi dine data

Behandling af data

Når du bruger en af vores hjemmesider, indsamler vi automatisk anonyme oplysninger om, hvilken type browser du bruger og informationer om din computer. 

Læs mere om vores brug af cookies her


Når du, eller dit barn tilmelder sig et hold:

Ved tilmelding af kurser, undervisning eller anden aktivitet i ungdomsskolen, indhenter vi kontakt-oplysninger på deltageren, samt oplysninger om forældre og/eller værge. 

Dette skyldes, at for at deltage i aktiviteter i ungdomsskolen, skal vi have mulighed for at kontakte både deltageren, men også værgen, da de fleste af vores deltagere ikke er myndige. (Under 18 år). Oplysningerne bruges til at kunne kontakte både deltageren og forældre i tilfælde af eksempelvis aflysninger, sygdom, eller hvis deltageren mod forventning skulle komme til skade. 


Vi henter følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Skole

Telefonnummer

Mailadresser

CPR nummer på deltageren

Tidligere eller andre tilmeldinger i Ungdomsskolen

Forældre / Værge


Vi opbevarer typisk kun dine oplysninger i de perioder dit barn er deltagende eller indmeldt i Ungdomsskolen. Vi opbevarer oplysninger i max 5 år. Derefter bliver de slettet.


Dine rettigheder:

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Nedenfor informerer vi kort om dine rettigheder. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Kontakt os venligst, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.


Dine rettigheder omfatter bla.a:


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og dit barn.

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Du kan læse nærmere om hvordan Kommunen behandler dine data på: lejre.dk/dinedata


Vores Kontakt oplysninger:

Lejre Ungdomsskole

Sandbechs Allé 1a
4330 Hvalsø

Telefon: 46404804

E-mail: Ungdomsskolen@lejre.dk