Plan B - Hvad er det?


Heltidsundervisning (PLAN B) i Lejre Ungdomsskole

Plan B er et kommunalt tilbud under Ungdomsskolen til elever på folkeskolens ældste klassetrin. Eleverne, der starter i Plan B, er elever, der af forskellige årsager trænger til et alternativt skoletilbud.  Målet er, at eleverne påbegynder en ungdomsuddannelse efter endt skolegang hos os.
Plan B's fornemmeste opgave er at gøre eleverne klar til dette.

Klassen er normeret til 8 elever og 2 lærere.

Målgruppen
Normaltbegavede unge (Overbygningselever), der kan være udfordret på det indlæringsmæssige og/eller psykisk-sociale område.

Visitation
Sker i samarbejde mellem den afgivende skole, Ungdomsskolen og PPR.


Fysiske rammer
Lejre Ungdomsskole startede heltidsundervisning i 1998. Vi bor i egne lokaler, som ligger i tæt forbindelse med Kr. Hyllinge Skole, så det gør det let at trække på deres faglokaler og bibliotek. Plan B råder selv over klasselokale, grupperum, værested, værksted og køkken. Dagligdagen er tryk og tæt for eleverne i de fysiske omgivelser, hvor de er tæt på lærere og kontorpersonale dagen igennem. Det giver eleverne mulighed for at blive i deres egne omgivelser i frikvartererne, men  beliggenheden ved Kr. Hyllinge Skole giver dem også mulighed for at deltage i folkeskoleelevernes aktiviteter.

Praktik og erhvervs/studievejledning
Vi har i Plan B tilknyttet en UU-vejleder, der hjælper med alt det praktiske omkring praktikaftaler, brobygningskursus, præsentationskursus, uddannelsesplaner etc.


Lejrskoler, ekskursioner og andre ture
Mindst en gang om året er vi på lejrskole enten i Danmark eller udlandet. Vi lægger vægt på aktive lejrskoler med fysisk aktivitet, og andre sociale aktiviteter, som involverer hele gruppen. Vi bor som regel steder, hvor vi selv laver mad, handler ind m.m.
Med vores egen bus, har vi mulighed for at tage på virksomhedsbesøg, ekskursioner og andre ture "ud af huset".

Forældresamarbejde
Et godt og tæt forældresamarbejde er vigtigt for alle forældre og elever i Plan B.

 

-Hvis plan A ikke fungerer,
er der heldigvis Plan B.