Ungdomsskolebestyrelsesmøde mandag den 8. dec, kl. 18-21 på ungdomsskolens kontor, Sandbechs Allé 1a, 4330 Hvalsø


                        referat
Lars´s mobilnr.: 20 15 92 51        

Tilstede: Jens Otto Olsen, Bjørn Thomsen, Rikke Zwisler Grøndal, Burak Ulucan, Torben Jørgensen, Thomas Stokholm, Julie Hermind, Flemming Knappmann            

Dagsorden:


1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne-bilag
ok

2. Ungdomsskolens og ungdomsskolebestyrelsens opgaver-bilag
På baggrund af bilaget udsprang en livlig drøftelse fra en engageret bestyrelse

3.  Godkendelse af referat
Referatet godkendt

4.  Budgetopfølgning-bilag
Bestyrelsen ser frem til en mere retvisende budgetopfølgning

5. orientering fra afdelingerne

 • Ungdomsklubberne
  Peter orienterede. Ungdomsklubberne lukker til Juleferien 18. dec. Klubben i Trællerup åbner igen i det nye år.
 • Juniorklubben, herunder status efter skolereformen
  Peter orienterede. Juniorklubbens medlemstal er stort set uændret i forhold til før skolereformen.
 • Almenundervisningen, herunder status efter skolereformen
  Per orienterede. Vi mærker at eleverne har mindre fritid, hvilket eksempelvis giver sig udslag i frameldinger fra musicalhold(aldrig set tidligere) Mht holdene er det generelt de fag-faglige hold, der ikke som tidligere oprettes.
 • E-klassen
  Lars orienterede. 5 drenge og én pige pt. én pige på vej.
 • SSP
  Bjørn orienterede. SSP-døgnmøde i denne uge, hvor SSP-årshjulet planlægges. Pt. ingen store sager bland de unge.
 • Kontoret
  Intet at bemærke
 • Orientering om multibanen i Kr. Hyllinge
  Lars og Burak orienterede om processen, hvor de unge var med til at beslutte Multibanen. Der mangler stadig lys på banen, men dette bliver rettet snarest.
 • Orientering og drøftelse om et evt. ungdomsråd.
  Burak orienterede om ungeråd i Roskilde og Randers. I Randers er stemmeprocenten blandt de unge steget siden ungdomsrådets opståen.
  Burak arbejder videre på, hvordan et ungdomsråd kan etableres.6. Valg af næstformand
Punktet udsat til næste møde.


7.    Møderække forslag:

 • mandag den 9. februar 2015
 • mandag den 15. juni 2015
 • mandag den 14. september 2015
 • mandag den 7. december 2015


møderækken godkendt


Evt.

Efter bestyrelsesmødet julehygger vi med en Juleanretning.